Funcusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Małopolska, Unia Europejskia

GO4IT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa realizuje projekt pn. „BMSCare – zintegrowane środowisko diagnostyczne systemów budynkowych w zakresie komfortu ludzi, środowiska i energii”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 1 Gospodarka wiedzy, działanie 2.1 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, poddziałanie 1.2.1 Projekty badawczo - rozwojowe przedsiębiorstw.

Celem projektu jest stworzenie zintegrowanego środowiska diagnostycznego do zdalnego monitoringu i badania systemów budynkowych, w tym systemów automatycznej regulacji i sterowania BMS/BEMS/HMS.

Planowane efekty: stworzenie usługi integrującej procedury eksploatacyjne z systemami oceny budownictwa zrównoważonego, co przyczyni się do szerszej, tańszej i bardziej kompleksowej implementacji zasad zrównoważonego rozwoju budownictwa w Polsce i na świecie.

Wartość projektu: 4 705 460,67 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 3 126 536,00 zł

Dziś tworzymy jutro Twojego biznesu
BMS Care - zintegrowane środowisko diagnostyczne

Opis projektu

„BMSCare – zintegrowane środowisko diagnostyczne systemów budynkowych w zakresie komfortu ludzi, środowiska i energii.”

Eksperci z Go4Energy pracują nad nowym rozwiązaniem wspomagającym obsługę budynku poprzez analizę, weryfikację i optymalizację pracy systemów budynkowych oraz systemu BMS. Opracowywane narzędzie będzie pozwalało na jak najbardziej optymalne funkcjonowanie budynku przy zapewnieniu odpowiednich warunków komfortu jego użytkownikom.

Istotną cechą rozwiązania będzie przekazywanie priorytetowych informacji obsłudze technicznej na bieżąco, aby umożliwić natychmiastową, skuteczną reakcję działu FM. Narzędzie będzie przekazywało zarówno informacje o nieprawidłowościach, ale również rekomendacje jak optymalizować pracę instalacji budynkowych. Ostateczną decyzję wprowadzania sugerowanych zmian podejmował będzie nadal człowiek, wspomagany przez rozbudowaną analizę danych w BMSCare.

Rozwiązanie BMSCare będzie umożliwiało zarządcom oraz inwestorom na uzyskanie dokładnej wiedzy na temat funkcjonowania obiektów oraz opłacalności zastosowanych w nich rozwiązań. BMSCare jest projektowane tak aby współdziałać z systemami BMS różnych producentów, dzięki czemu możliwe będzie porównywanie i przekazywanie skutecznych rozwiązań pomiędzy różnymi budynkami danego właściciela. Narzędzie tworzone jest zgodnie z duchem certyfikacji budynków - podczas tworzenia BMSCare wykorzystano wymagania stawiane nowoczesnym budynkom przez certyfikację WELL, LEED i BREEAM. Implementacja BMSCare na obiekcie pozwoli też na spełnienie wymagań polskiego certyfikatu GBSA.

Do pozyskania dużej ilości danych wykorzystane zostanie nauczanie maszynowe (Machine learning), zaś do analizy przewidziano integrację trzech metod i modeli obejmujących m.in. sieci neuronowe i analizę BigData. Przyjęta metodyka umożliwi zarówno dokładne poznanie funkcjonowania budynku, jak również pozwoli na jego prognozowanie i przewidywanie potencjalnych problemów, zanim wystąpią. Stworzenie pełnego obrazu funkcjonowania obiektów będzie możliwe dzięki analizom, wykorzystującym algorytmy działające na danych z systemów BMS w czasie rzeczywistym.

Potencjał tworzonego narzędzia został zauważony przez Unię Europejską, która przyznała dofinansowanie dla projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020.

Zapraszamy do kontaktu

GO4IT Sp. z o.o. Sp.k.
Kraszewskiego 177/34
33-380 Krynica Zdrój

Biuro
biuro@g4e.pl
+48 500 129 506

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Eligendi laudantium aut, aliquid et reiciendis magnam non, ipsum quia itaque, adipisci ipsam pariatur. Sed ea, nisi soluta, molestias fugiat repudiandae rem?

Dziękujemy, Twoja wiadomość została wysłana. Skontaktujemy się z Tobą naszybciej jak to będzie możliwe.